• Binnenkort nieuws over financiële vrijheid
 • Ken jij webtalk al? Verdien geld met Social media!
Home » Linda La Conexión

Linda La Conexión

Iets speciaals te vieren?
Gezellig avond met vrienden en familie?
Linda komt graag bij u zingen en zo uw avond nog specialer te maken. Linda zingt in nederlands, engels en spaans. Samen bespreken we wat uw wensen zijn.

Een standaardoptreden bestaat in:

 • 2x set van 50 minuten met uitbreiding mogelijk van 1x 30 minuten. 1 uur opbouw en 1 uur afbouw. Apparatuur.
 • Prijs is 30 euro per uur excl. BTW
 • Vergoeding is inclusief opbouw en afbouw en kilometervergoeding tot 30 kilometer vanaf mijn woonplaats;
 • Speciale wensen, vragen of ideeen? Dat bespreken we samen. Neem gerust contact op voor informatie.

 

Something special to celebrate?
A pleasant evening with friends and family?
Linda is happy to come and sing with you to make your evening even more special. Linda sings in Dutch, English and Spanish. Together we discuss what your wishes are.

A standard performance consists of:

 • 2x set of 50 minutes with extension possible of 1x 30 minutes. 1 hour construction and 1 hour dismantling. Equipment;
 • Price is 30 euros per hour excluding VAT;
 • Reimbursement includes construction and dismantling and kilometer reimbursement up to 30 kilometers from my home;
 • Special wishes, questions or ideas? We discuss this together. Feel free to contact us for information.

 

¿Algo especial para celebrar?
¿Una velada agradable con amigos y familiares?
Linda está feliz de venir a cantar contigo para que tu velada sea aún más especial. Linda canta en holandés, inglés y español. Juntos discutimos cuáles son sus deseos.

Un rendimiento estándar consiste en:

 • 2 juegos de 50 minutos con una extensión posible de 1x 30 minutos. 1 hora de construcción y 1 hora de desmontaje. Equipamiento;
 • El precio es de 30 euros por hora sin IVA;
 • El reembolso incluye la construcción y el desmantelamiento y el reembolso por kilómetro hasta 30 kilómetros de mi casa;
 • ¿Deseos especiales, preguntas o ideas? Discutimos esto juntos. No dude en contactarnos para obtener información.

Linda La Conexión

Linda zingt bekende covers van jazz tot rock in Nederlands, Engels en Spaans

Verander uw feest in een fantastisch feest. Boek Linda en samen bespreken wij wat uw wensen zijn. Ze neemt haar eigen uitrusting mee inclusief boxen. U zorgt voor de elektriciteit en informeert de gasten natuurlijk voor het feest. Meer informatie nodig? Maak een afspraak of stuur een whatsapp. Samen maken we de verbinding. Prijzen zijn op aanvraag.

Linda sings well-known covers from jazz to rock in Dutch, English and Spanish

Turn your party into a fantastic party. Book linda and together we will discuss what your wishes are. She takes her equipment with her. You only have to provide electricity and inform you guests for your party ofcourse. Need more information? Make an appointment or send a whatsapp. Together we make the connection. Prices are on request.

Linda canta versiones conocidas de Jazz y Rock en Holandés, Inglés y Español

Convierte tu fiesta en una fiesta fantástica. Reserve linda y juntos discutiremos cuáles son sus deseos. Ella lleva su equipo con ella. Por supuesto, solo tiene electricidad e informa a sus invitados para su fiesta. ¿Necesitas más información? Haga una cita o envíe un whatsapp. Juntos hacemos la conexión. Pecio a consultar